# Litoměřická neurologická ambulance

ČASTÉ DOTAZY

PŘEHLED

SEZNAM ČASTÝCH DOTAZŮ PRO PACIENTY

Elektroencefalogram (EEG)

Vyšetření zachycuje jemnou elektrickou aktivitu mozkové kůry. Na základě těchto změn je možné zjistit různé odchylky, zejména u stavů poruch vědomí, u epilepsie nebo bolestí hlavy. Využívá se také v diagnostice degenerativních chorob mozku. Vyšetření provádí laborantka v EEG laboratoři, není bolestivé a trvá přibližně 30 minut. Během vyšetření pacient v klidu leží , otevírá a zavírá oči, 2 minuty dýchá zrychleně nosem, 2 minuty ústy a po dobu 2 minut na něj bliká stroboskop. (zvýšenou citlivost na blikavé světlo je třeba hlásit předem). Pacient nemusí být nalačno , měl by mít před vyšetřením umytou hlavu bez laku či gelu ve vlasech. V případě, že užívá léky na spaní, neměl by je den před vyšetřením užívat. Není příliš vhodné přijít zcela nevyspalý(á), velkou únavu je třeba hlásit laborantce.

Evokované potenciály

Evokované potenciály (EP, EvP) je skupina vyšetření registrující velmi jemnou elektrickou reakci mozku na určité podněty , je podobné vyšetření EEG. Patří k pomocným diagnostickým metodám v neurologii, používá se při podezření na postižení zrakové, sluchové nebo somatosenzorické nervové dráhy (při poruchách citlivosti) . Vyšetření stanoví rychlost a změnu nervových signálů přenášených jednotlivými nervovými drahami. Samo o sobě nedokáže stanovit diagnózu, jeho výsledek však společně se závěrem dalších vyšetření a testů přispívá k odhalení charakteru a příčiny onemocnění. Dělíme je na zrakové evokované potenciály – VEP ; sluchové evokované potenciály ( různé zkratky BAEP, BAER, BERA), somatosenzorické evokované potenciály (SEP, SSEP). Indikující lékař může žádat buď jednotlivé vyšetření (tj. SEP, VEP či BAEP) nebo všechny dohromady (pak na žádanku píše EvP nebo kompletní EvP apod.) Žádné z vyšetření EP nevyžaduje zvláštní přípravu, neomezuje pacienta v dietním a léčebném režimu. Provádí jej elektrofyziologická laborantka, nález hodnotí neurolog. Doporučujeme před vyšetřením umýt vlasy. Před vyšetřením nepoužívat vlasové gely, laky ani tužidla. Pacienti, kteří nosí brýle (na čtení nebo na dálku) si je vezmou s sebou. Během testování pacient sedí nebo leží, na hlavě a na těle má nalepené registrační elektrody, není to bolestivé. Další postup se liší u jednotlivých metod: VEP: laborantka střídavě zaslepí levé a pravé oko, pacient sleduje obrazovku s blikající šachovnicí, při vyšetření sedí BAEP: Pacient poslouchá zvukové signály ze sluchátek střídavě do levého a pravého ucha, při vyšetření sedí. SEP: Při vyšetření pacient leží, na končetiny jsou aplikovány jemné elektrické stimuly Vyšetření je poměrně dlouhé, VEP, BAEP trvá cca ½ hodiny, SEP obvykle 1 hodinu, všechna vyšetření dohromady (EP) 1,5 hodiny. Výsledek vyšetření je zaslán lékaři, který vyšetření indikoval a ten zváží další postup léčby či ordinuje jiná vyšetření.

Elektromyografie (EMG)

Vyšetřovací metoda diagnostikující nejrůznější nervosvalová onemocnění. Dělí se na vyšetření:

Vedení nervem: Pomocí elektrických impulzů aplikovaných nejčastěji na končetinách a jejich registraci lékař zjišťuje možné poškození periferního nervu či kořene (např. syndrom karpálního tunelu, útlak loketního nervu apod.), dokáže určit i stupeň postižení a případnou nutnost operace. Dále se vyšetřuje poranění nervů či postižení celého periferního nervového systému (polyneuropatie, např. u cukrovky). V některých případech lékař doplňuje vyšetření jehlovou elektrodou, kdy vpichem elektrody do svalu dokáže zpřesnit diagnozu svalového onemocnění, poškození nervu nebo nervového kořene. Jaká metoda bude použita, rozhoduje lékař až těsně před vyšetřením na základě anamnézy a klinického nálezu.

Vyšetření vedení jedním či více nervy je neinvazivní (neporušuje se kůže vpichem), může být mírně bolestivé. Není nutná žádná specielní připrava před vyšetřením.

!! POZOR: Pacienti s kardiostimulátorem a/nebo kochleárním implantátem mohou vyšetření podstoupit jen ve velmi omezené míře – je nutno je bezpodmínečně hlásit lékaři !!

Vyšetření jehlovou elektrodou s sebou přináší nutnost vpichu jehlové elektrody (je tenčí než běžné jehly užívané při aplikaci injekcí) do postiženého jednoho či více svalů. Elektrická stimulace není ve většině případů již nutná. Není nutná žádná specielní příprava před vyšetřením. Určité omezení tohoto vyšetření je u pacientů s porušenou srážlivostí krve, nejčastěji při užívání léků typu Warfarin, Lawarin nebo u některých vzácných chorob. Tyto léky je třeba hlásit lékaři, který rozhodne o dalším postupu.

EMG vyšetření končetin u preventivních prohlídek

Od 1. dubna 2013 platí nová vyhláška č. 79/2013. EMG vyšetření je nově požadováno u vstupních a výstupních preventivních prohlídek pro pracovníky v riziku: 3.8 Vibrace s přenosem na horní končetiny . 4.3 Lokální svalová zátěž končetin Vyhláškou je požadováno vyšetření distální motorické latence středového nervu (n. mediani). Tento parametr považujeme za nedostatečný při hodnocení závažnosti postižení v oblasti karpálního tunelu (v souhlasu s doporučením České neurologické společnosti) a vyšetření rozšiřujeme o parametr rychlosti senzitivního vedení pro II. prst. Vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou a je zpoplatněno dle Ceníku výkonů. Objednání je stejné jako u zdravotních výkonů.“

Napište nám

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[wpforms id=“1135″ title=“false“]

Ordinační hodiny

Po | 8.00 – 11.30 |13:00 – 17:00
Út | 8.00 – 11.30 | 13.00 – 15.30
St | 7.00 – 12.30
Čt | 7.00 – 11.30 |13.00 – 15.30
Pá | 8.00 – 12.00